วีดีโอกะเหรี่ยง/zLyHCf6sAif,6bifh

เพลงกะเหรี่ยง 15
โครงการพื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วัดบ้านเวียคาดี้ (1/6/2556)
เพลงเทิดพระเกียรติ (1/6/2556)
เพลงนาเต่ง บรรพบุรุษมองโกเลีย (1/6/2556)
lakhokhaijue (1/6/2556)
โครงการฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ อำเภอสังขละบุรี 2556 (1/6/2556)
เพลงผูกข้อมือ (1/6/2556)
โครงการฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพลง ปู่ย่า ตายาย อยู่กับป่า (1/6/2556)
โครงการฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วัดบ้านกองม่องทะ (1/6/2556)
เพลงชมทุ่ง (1/6/2556)
โครงการฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วัดบ้านใหม่พัฒนา 2 (1/6/2556)
156 รายการ 1 16