Karen Education And Culture Restoration Group

ชาวกะเหรี่ยงเป็นมนุษยชาติพันธุ์หนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิมาเป็นเวลานานแล้ว กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในหลายประเทศติดต่อกัน และมีชื่อเรียกตามภาษาชาติพันธุ์แตกต่างออกไป ตามภาษาของแต่ละชนชาติ เช่น คนไทยเรียกกะเหรี่ยง คนพม่าเรียกกะหยิ่ง อังกฤษเรียกคาเรน คนจีนเรียกโจว คนไทยเหนือเรียกยาง การเรียกชื่อมนุษยชาติพันธุ์นี้ว่ากะเหรี่ยงเป็นคำเรียกของคนนอกชนชาติตนเอง แต่ในการเรียกชนเผ่าตัวเองนั้น แต่ละตระกูลชาติพันธุ์ก็เรียกตัวเองด้วยสำเนียงว่า กะโผล่ กะญอ ต่องสู่ และแบว เป็นชาติตระกูลเดียวกันคือกะเหรี่ยงที่คนรู้จักกันทั่วไป
สำหรับประเทศไทยรู้จักกะเหรี่ยงในนามชนกลุ่มน้อยหรือชาวเขาของประเทศ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อกันว่ากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเป็นคนกลุ่ม ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย มานานหลายร้อยปี
วีดีโอกะเหรี่ยง/zLyHCf6sAif,6bifh
โครงการพื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วัดบ้านเวียคาดี้ (1/6/2556)
เพลงเทิดพระเกียรติ (1/6/2556)
เพลงนาเต่ง บรรพบุรุษมองโกเลีย (1/6/2556)
lakhokhaijue (1/6/2556)
โครงการฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ อำเภอสังขละบุรี 2556 (1/6/2556)
เพลงผูกข้อมือ (1/6/2556)
โครงการฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพลง ปู่ย่า ตายาย อยู่กับป่า (1/6/2556)
โครงการฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วัดบ้านกองม่องทะ (1/6/2556)
เพลงชมทุ่ง (1/6/2556)
โครงการฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วัดบ้านใหม่พัฒนา 2 (1/6/2556)

ศูนย์การเรียนรู้ภาษากะเหรี่ยง/zLyH]bdf]jcgRC6fSAuŒ]j/

วีดีโอการสอน/zLyb]bdf,kg]jsfgRv6fRHif/
กิจกรรมพึ้นบ้าน 5
กิจกรรมพื้นบ้าน 6
กิจกรรมพื้นบ้าน 7
กิจกรรมพื้นบ้าน 8
กิจกรรมพื้นบ้าน 9
กิจกรรมพื้นบ้าน 10

เพลงกะเหรี่ยง/zLyHpAifgzksf5jg-ksf/

เพลง/zLyHpAifgzksf5jg-ksf/
plonephoothee hey-song phoo thee hey
KR-พูดให้ชัดว่า
KR-จงเจริญ
karenathem
Karen New Song 2015- Lite Yo Mwae Pa Sur Thar Bon_Group
ehlongPlone sue Ehlong plone laik
คนในนิยาย
ไม่อาจเปลี่ยนใจ
ยอมจำนนฟ้าดิน
จันทร์
eh phlone shaw
คาราโอเกะ/zLyH5jg-ksf5MHifhsAif/
เพลงกะเหรี่ยง 15 (7/6/2556)
เพลงกะเหรี่ยง 14 (7/6/2556)
เพลงกะเหรี่ยง 13 (7/6/2556)
เพลงกะเหรี่ยง 12 (7/6/2556)
เพลงกะเหรี่ยง 11 (7/6/2556)
เพลงกะเหรี่ยง 10 (7/6/2556)
เพลงกะเหรี่ยง 9 (7/6/2556)
เพลงกะเหรี่ยง 8 (7/6/2556)
เพลงกะเหรี่ยง 7 (7/6/2556)
เพลงกะเหรี่ยง 6 (7/6/2556)

Karenthai Social Media

Karenthai Facebook

Karenthai Line

ดาวน์โหลดเอกสาร

พันธมิตรของเรา

การศึกษา

ศาสนา

ประเพณีและวัฒนธรรม

ทั่วไป

เว็บบอร์ด
ข้อคิดเห็น (1144/12)   21/10/2555 07:33:43
More...