วีดีโอกะเหรี่ยง/zLyHCf6sAif,6bifh

เพลงกะเหรี่ยง 15
โครงการฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วัดบ้านใหม่พัฒนา (1/6/2556)
เพลงลาครูบาอาจารย์ (1/6/2556)
เพลงลาครูบาอาจารย์ (1/6/2556)
โลกให้เราผ่านมา เพื่อจากลา.. มินาน (28/5/2556)
การแสดงวัดถ้ำองจุ1 (27/3/2553)
การแสดงวัดถ้ำองจุ2 (27/3/2553)
การแสดงวัดถ้ำองจุ3 (27/3/2553)
การแสดงวัดถ้ำองจุ4 (27/3/2553)
การแสดงวัดถ้ำองจุ5 (27/3/2553)
การแสดงวัดถ้ำองจุ6.1 (27/3/2553)
156 รายการ 2 16