Karen Education And Culture Restoration Group

ชาวกะเหรี่ยงเป็นมนุษยชาติพันธุ์หนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิมาเป็นเวลานานแล้ว กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในหลายประเทศติดต่อกัน และมีชื่อเรียกตามภาษาชาติพันธุ์แตกต่างออกไป ตามภาษาของแต่ละชนชาติ เช่น คนไทยเรียกกะเหรี่ยง คนพม่าเรียกกะหยิ่ง อังกฤษเรียกคาเรน คนจีนเรียกโจว คนไทยเหนือเรียกยาง การเรียกชื่อมนุษยชาติพันธุ์นี้ว่ากะเหรี่ยงเป็นคำเรียกของคนนอกชนชาติตนเอง แต่ในการเรียกชนเผ่าตัวเองนั้น แต่ละตระกูลชาติพันธุ์ก็เรียกตัวเองด้วยสำเนียงว่า กะโผล่ กะญอ ต่องสู่ และแบว เป็นชาติตระกูลเดียวกันคือกะเหรี่ยงที่คนรู้จักกันทั่วไป
สำหรับประเทศไทยรู้จักกะเหรี่ยงในนามชนกลุ่มน้อยหรือชาวเขาของประเทศ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อกันว่ากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเป็นคนกลุ่ม ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย มานานหลายร้อยปี

เว็บบอร์ด

ข้อคิดเห็น (1144/12)   21/10/2555 07:33:43
สอบถามผู้รู้... (1338/16)   2/10/2555 20:55:51
To Mr Tiwa (2112/99)   24/3/2554 18:00:56
Your website is fantastic! (1652/68)   24/3/2554 17:40:06
ขอข้อมูลด้วยครับ (1716/113)   20/12/2553 20:11:20
สาวงามกระเหรี่ยง (1805/71)   14/11/2553 22:34:24
สวัสดีครับ ^^ (9021/70)   22/8/2553 00:13:33
เอาใจช่วย (2687/86)   20/4/2553 08:58:28
30 รายการ 1 1
เชิญร่วมงานฟาดข้าวที่ไล่โว่

 เรียน ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

งานฟาดข้าวไล่โว่ปีนี้  จัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

และช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนได้รับทราบและขอเชิญร่วมงานฟาดข้าว ณ บ้านกองม่องทะ

หมู่ที่ 2 ตำบลไล่โว่  อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

Post By : ทิวา | 24 พฤศจิกายน 2558 10:32:09
ตอบกระทู้เว็บบอร์ด
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน