วีดีโอกะเหรี่ยง/zLyHCf6sAif,6bifh

เพลงกะเหรี่ยง 15
การแสดง พูดกะเหรี่ยงและรักเผ่าพันธุ์ (27/3/2553)
การแสดง รำบูรณาการภาษา1 (27/3/2553)
การแสดง รำบูรณาการภาษา2 (27/3/2553)
การแสดง รำไชโย (27/3/2553)
การแสดง ปีหน้าพบกันใหม่ (27/3/2553)
โครงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ปิด (27/3/2553)
156 รายการ 16 16