ภาพกิจกรรมกะเหรี่ยง -> ประเพณีและวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรมหมวดอื่นๆ

การศึกษา

ศาสนา

ทั่วไป

โครงการศูนย์วัฒนธรรมตำบลไล่โว่

โครงการสอนภาษาศูนย์วัฒนธรรมตำบลไล่โว่เป็นโครงการนำร่องให้โอกาสเยาวชนหรือผู้สนใจได้เรียนภาษาของตนเอง