ภาพกิจกรรมกะเหรี่ยง -> ศาสนา

ภาพกิจกรรมหมวดอื่นๆ

การศึกษา

ประเพณีและวัฒนธรรม

ทั่วไป

โครงการบ้านใหม่ปี56

การจัดการเรียนการสอนภาษากะเหรี่ยงของบ้านใหม่พัฒนาประจำปี 2556 ได้เสร็จเส้นลงแล้ว มีนักเรียนกว่า 100 คน นำโดยเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่พัฒนา หรือหลวงพ่อพระครูวิโรจนสิริกาญจนทัต