ข่าวประชาสัมพันธ/zLyH]bdfexybifh/

การให้หรือการทำร้าย ชาวเขา ชาวกะเหรี่ยง

     การให้สิ่งของ สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีแก่ชาวเขา ชาวกะเหรี่ยง  ในจังหวัดราชบุรีเป็นการให้ที่ดูผิวเผินเหมือนจะเป็นสิ่งที่ควรกระทำสำหรับผู้ที่เจริญ ร่ำรวย อยากจะแบ่งปันให้กับผู้ที่ด้อยกว่า   แต่หากมองในระยะยาว  มันอาจจะเป็นการวางยาพวกเขาให้เข้ามาติดกับความเป็นสังคมเมือง ติดใจในวัตถุนิยม

     สังคมชาวเขา ชาวกะเหรี่ยง หรือเงาะป่าซาไกในภาคใต้  เป็นสังคมที่เดินไปอย่างช้าๆ  ไม่ต้องเร่งรีบ แข่งกับเวลา ผิดกับสังคมเมือง ที่ต้องทำเพื่อเงิน เงิน เงิน อาชญากรรม  การเมือง ความวุ่นวาย ฯลฯ    การตัดถนนแสนสะดวกสบายส่งตรงความเจริญ ไฟฟ้า นักท่องเที่ยว รีสอร์ท ไปยังหมู่บ้านชาวเขาชาวกะเหรี่ยง  เป็นการส่งไวรัสร้ายที่ค่อยๆ เปลี่ยน กัดกร่อน ความเป็นอยู่ประเพณีของพวกเขา  พวกเขาจะเปลี่ยนจากเสื้อที่ทอกันเองเป็นเสื้อยืดลายโมเดิร์นที่ต้องใช้เงินซื้อมา  เมื่อมีไฟฟ้าใช้แล้ว ก็ต้องการทีวี ตู้เย็น รถมอเตอร์ไซต์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินซื้อมา แล้วจะหาเงินได้จากไหน   ก็ต้องลงจากเขาตามทางถนนที่คุณสร้างให้นั่นแหละเพื่อมาสู่เมืองเป็นแรงงาน กรรมกร เพราะการศึกษาไม่มี คงไม่ต้องบรรยายมากคุณคงจะเห็นสภาพอันน่าเวทนาของหนุ่มสาวชาวเขาชาวกะเหรี่ยงผู้หลงติดกับความเจริญทางวัตถุที่เราล่อลวงให้เดินทางจากหุบเขาที่แสนสงบมาสู่ตึกคอนกรีต
แล้วอะไรคือความพอดีของการให้   เราอาจจะต้องรอบคอบในการให้เพื่อไม่ทำร้ายเขา  การที่เขาด้อยพัฒนา ขาดโน่นขาดนี่ ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีความสุข  เราควรจะปล่อยเวลาชีวิตของเขาเดินตามไปตามวิถีที่เป็นไป  ตามชีวิตที่พอเพียง อย่าให้เป็นแบบเราที่ต้องทำงานหนักเพื่อความสุขที่ต้องหาซื้อมา…

*ความหมายของกะเหรี่ยง คำว่า “กะเหรี่ยง” หมายถึงคำว่า โพล่ว ในภาษากะเหรี่ยง โพล่ว แปลเป็นภาษาไทยว่า คน หรือ มนุษย์ชาติ ดังนั้น กะเหรี่ยง ก็หมายถึง คนหรือมนุษย์*


ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ratchaburinews.com/?p=5453

เอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลด (4 kb)

เขียนเมื่อ 25 ธันวาคม 2553 | อ่าน 3633
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ KARENTHAI.COM