Karen Education And Culture Restoration Group

ชาวกะเหรี่ยงเป็นมนุษยชาติพันธุ์หนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิมาเป็นเวลานานแล้ว กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในหลายประเทศติดต่อกัน และมีชื่อเรียกตามภาษาชาติพันธุ์แตกต่างออกไป ตามภาษาของแต่ละชนชาติ เช่น คนไทยเรียกกะเหรี่ยง คนพม่าเรียกกะหยิ่ง อังกฤษเรียกคาเรน คนจีนเรียกโจว คนไทยเหนือเรียกยาง การเรียกชื่อมนุษยชาติพันธุ์นี้ว่ากะเหรี่ยงเป็นคำเรียกของคนนอกชนชาติตนเอง แต่ในการเรียกชนเผ่าตัวเองนั้น แต่ละตระกูลชาติพันธุ์ก็เรียกตัวเองด้วยสำเนียงว่า กะโผล่ กะญอ ต่องสู่ และแบว เป็นชาติตระกูลเดียวกันคือกะเหรี่ยงที่คนรู้จักกันทั่วไป
สำหรับประเทศไทยรู้จักกะเหรี่ยงในนามชนกลุ่มน้อยหรือชาวเขาของประเทศ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อกันว่ากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเป็นคนกลุ่ม ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย มานานหลายร้อยปี

เรื่องเล่ากะเหรี่ยง/zLyHpAifgzksfC6f];f5jif/

ทำไมข้อห้ามของชาวกะเหรี่ยง...จึงเรียกว่าผิดผี..!!!

แม้ว่าจะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธหรือคริสต์ แต่ชาวกระเหรี่ยงยังผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับเรื่องการนับถือผีเข้าไว้ด้วยกัน โดยเชื่อว่าทุกหนทุกแห่งไม่ว่าในป่า ในหมู่บ้าน ในไร่นา หากเกิดเจ็บป่วยไม่สบายหรือเกิดภัยพิบัติ ชาวกระเหรี่ยงเชื่อว่าเกิดจากการบันดาลให้เป็นไปของผี สืบเนื่องจากมีผู้กระทำผิดผี ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการเลี้ยงผีเพื่อเป็นการขอขมา หรือหากมีผู้ใดทำผิดผีต้องมีการเสียผี มีการเซ่นไหว้และจ่ายเงินชดเชยให้กับเจ้าของบ้านที่ถูกกระทำผิดผี
ความเชื่อเรื่องผิดผีของชาวกระเหรี่ยงบางเรื่องมีเหตุผลรองรับ เนื่องจากชุมชนกระเหรี่ยงอยู่บนเทือกเขาสูงที่ห่างไกลอากาศหนาวเย็น จึงให้ความสำคัญกับเตาไฟ เพราะให้ความอบอุ่นและเป็นที่ผึ่งเมล็ดพันธุ์ จึงมีกฎห้ามเคาะหรือทุบหรือก่อให้เกิดความเสียหายกับเตาไฟ บันไดบ้านกระเหรี่ยงมีความสำคัญ เพราะใช้ป้องกันสัตว์ร้ายตอนกลางคืนจะยกบันไดเก็บ กระเหรี่ยงจึงมีเคล็ดเกี่ยวกับบันได

เพราะเป็นชนเผ่าที่สมถะ หิ้งผีบนเรือนกระเหรี่ยงจึงเป็นเพียงชั้นไม้ว่างเปล่าที่เชื่อว่าเป็นที่ผีอยู่ ผู้มาเยือนควรหลีกเลี่ยงไม่นำสิ่งของเป้กระเป๋าไปวางหรือแขวนบริเวณนั้น หากกินข้าวกับชาวกระเหรี่ยงควรรีบกินและต้องเหลือกับข้าวติดสำรับ เนื่องจากเจ้าของบ้านให้เกียรติผู้มาเยือนได้กินก่อนเจ้าบ้านจึงกินได้

หากมีการละเมิดกฎ สามารถแก้ไขได้ด้วยการเสียผีเป็นเงินและผูกข้อมือให้เจ้าของบ้าน หรือแก้ไขตามกฎการเสียผีที่แต่ละหมู่บ้านกำหนด การไปเยือนชุมชนกระเหรี่ยง ผู้มาเยือนสมควรทำความเข้าใจกับข้อห้ามความเชื่อของผู้เหย้า เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนมีที่มาอันยาวนานสอดคล้องกับวิถีชุมชน มิใช่เรื่องเหลวไหลงมงาย หากแต่ลึกซึ้งเกินกว่าคนจากต่างวัฒนธรรมจะเข้าใจได้


ห้ามยืนขวางหน้าบันไดเรือนกระเหรี่ยง ทำบันไดหักตอนขึ้นเรือนถือว่านำโชคดีมาให้ ทำบันไดหักตอนจากเรือนถือว่าทิ้งโชคร้ายไว้ให้

ขึ้นเรือนกระเหรี่ยงต้องกลับออกทางเดิม หิ้งเปล่าที่มุมเรือนเป็นหิ้งผีห้ามวางของ

ห้ามใช้ไม้ฟืนทุบก้อนเส้าเตาไฟ ห้ามแขวนถุงย่ามเหนือเตาไฟ

การดื่มสังสรรค์บนเรือนกระเหรี่ยง ร้องเพลงได้แต่ห้ามเต้นหรือเคาะพื้นบ้าน เมาแล้วห้ามอาเจียนรดพื้นบ้าน

หมอนไม้ไผ่ใช้หนุนนอนห้ามนั่งทับ ห้ามคนต่างถิ่นหญิงชายนอนใกล้ชิดกัน


(เรียบเรียงบทความจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง)

ขอบคุณภาพและเนื้อหา จาก http://www.kroobannok.com/10823

 

เอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลด (4 kb)

เขียนเมื่อ 25 ธันวาคม 2553 | อ่าน 5307
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ KARENTHAI.COM