Karen Education And Culture Restoration Group

ชาวกะเหรี่ยงเป็นมนุษยชาติพันธุ์หนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิมาเป็นเวลานานแล้ว กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในหลายประเทศติดต่อกัน และมีชื่อเรียกตามภาษาชาติพันธุ์แตกต่างออกไป ตามภาษาของแต่ละชนชาติ เช่น คนไทยเรียกกะเหรี่ยง คนพม่าเรียกกะหยิ่ง อังกฤษเรียกคาเรน คนจีนเรียกโจว คนไทยเหนือเรียกยาง การเรียกชื่อมนุษยชาติพันธุ์นี้ว่ากะเหรี่ยงเป็นคำเรียกของคนนอกชนชาติตนเอง แต่ในการเรียกชนเผ่าตัวเองนั้น แต่ละตระกูลชาติพันธุ์ก็เรียกตัวเองด้วยสำเนียงว่า กะโผล่ กะญอ ต่องสู่ และแบว เป็นชาติตระกูลเดียวกันคือกะเหรี่ยงที่คนรู้จักกันทั่วไป
สำหรับประเทศไทยรู้จักกะเหรี่ยงในนามชนกลุ่มน้อยหรือชาวเขาของประเทศ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อกันว่ากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเป็นคนกลุ่ม ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย มานานหลายร้อยปี

เรื่องเล่ากะเหรี่ยง/zLyHpAifgzksfC6f];f5jif/

เรื่องขำๆ ของชาวกระเหรี่ยง

กระเหรี่ยงที่อาศัยอยู่บนดอยทางภาคเหนือสุดโน้น
อยากจะเป็นพลเมืองที่ถูก ต้องตามกฏหมาย มีบัตรประจําตัว
มีสํามโนครัว มีทะเบียนสมรส ว่างั้นเถอะ วันหนึ่ง
ก็มีกะเหรียงหนุ่มลงมาจากเขาตรงดิ่งไปที่อําเภอตั้งใจ
ว่าจะมาจดทะเบียนสมรส พอมาถึงอําเภอก็เข้าพบเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ "จะมาให้ทําอะไรนี่" กะเหรียง "ผงจามาจกทาเบียงคับ"
เจ้าหน้าที่อารมณ์ขันก็เลยพูดล้อเลียน "จกทาเบียนอาลัย"
กะเหรี่ยง "จกทาเบียงสงรก สงรกอ่า"
เจ้าหน้าที่ "แล้วจาจกกาคาย"
กะเหรี่ยง "จก กา เมีย"
เจ้าหน้าที่ "อ้าว เมียไม่มา ต้องไปเอาเมียมา"
กะเหรี่ยง "โอ เค คัก ขอกคุงคัก ขอกคุงคับ"
กะเหรี่ยงเผ่นขึ้นเขา ไป xxx เมียแล้วกลับมาที่อําเภอ
กระเหรี่ยง "เลียกโล้ยแล้วคับ จกทะเบียงคับ"
เจ้าหน้าที่ "ไหนละเมีย บอกให้ไปเอาเมียไง ต้องเอามาด้วย ขึ้นไปเอามาอีกทีนึง"
กะเหรี่ยงก็รับคํา เผ้นขึ้นเขาไปอีก คราวนี้ล่อสองทีเลยจะได้ไม่เสียเที่ยว
กะเหรี่ยงเสียงป้อแป้ชักไม่ไหวแล้ว เสียงชักอ่อยๆ กะเหรียง "จกไล่รึยังคับ"
เจ้าหน้าที่ "แล้วเมียล่ะ เอามารึยัง"
กะเหรี่ยง "ไอ้หยา เอามาหลายทีแล้ว เมื่อไหร่จาจกสักทีล่า ไม่....มี....แรง.....เอา....แล้ว"

ที่มา : http://doorai.com/read.php?tid-1644.html

เอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลด (4 kb)

เขียนเมื่อ 25 สิงหาคม 2553 | อ่าน 3499
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ KARENTHAI.COM