ข่าวประชาสัมพันธ/zLyH]bdfexybifh/

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รักษานิเวศน์สิ่งแวดล้อม

โฮม.สเตย์ครูชาติ

บ้าน กองม่องทะ  อ.สังขละ  จ.กาญจนบุรี

สถานที่ แนะนำ สวนสวรรค์ (กลุว์โสว้ว์)

ข้อมูลพื้นฐาน

บ้านกองม่องทะ  เป็นชุมชนกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ดั้งเดิม มีแม่น้ำรันตี เป็นสายน้ำหล่อเลี้ยงชุมชน บ้านกองม่องทะ  มีระบบนิเวศน์ทียังสมบูรณ์

          ในสวนของ อ.อภิชาติ  มี ผลไม้ พืช ผัก นานาชนิด เช่น ทุเรียนพื้นบ้าน (ทุเรียนป่า) มังคุด ลองกอง มะไฟ สะตอ เนียง ฯลฯ

   พืช ผัก ก้อเช่น เหลียง และผักพื้นบ้านเป็นธรรมชาติ ซึ่งหากินยากพอสมควร อยู่ในพื้นที่เท่านั้น

 

นี่คือ บรรยากาศ บางส่วนในสวน

หมู่บ้านกองม่องทะ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปิดบริการรูปแบบโฮมสเตย์ มีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ศึกษา อาทิ

เช่น ดนตรีชาติพันธุ์กะเหรี่ยง รำตง ล่องแพเรือยาง ชมภูมิทัศน์แม่น้ำรันตี  ฟังดนตรีกะเหรี่ยง ไมก์ตาลี่ย์ นาเด ( เตนา )

      

                      รำตง                                                                                บ้านและสวน

มีผลไม้ ตามฤดู เช่น ทุเรียน  เงาะ เกาลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

           สละ  ตามธรรมชาติ                 ชมดนตรีจากเยาวชน

สนใจติดต่อ อ. อภิชาติ  เสตะพันธุ์   โทร.082- 2533683  089-4643845   ค่าบริการเป็นกันเอง

เอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลด ()

เขียนเมื่อ 28 พฤษภาคม 2556 | อ่าน 2776
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ KARENTHAI.COM