ข่าวประชาสัมพันธ/zLyH]bdfexybifh/

พหุวัฒนธรรมกะเหรี่ยง ครั้งที่ 2

งาน จัดขึ้นที thai pbs เริ่มวันที่ 16-18 สิงหาคม 2556 

เอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลด ()

เขียนเมื่อ 28 พฤษภาคม 2556 | อ่าน 3267
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ KARENTHAI.COM