Karen Education And Culture Restoration Group

ชาวกะเหรี่ยงเป็นมนุษยชาติพันธุ์หนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิมาเป็นเวลานานแล้ว กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในหลายประเทศติดต่อกัน และมีชื่อเรียกตามภาษาชาติพันธุ์แตกต่างออกไป ตามภาษาของแต่ละชนชาติ เช่น คนไทยเรียกกะเหรี่ยง คนพม่าเรียกกะหยิ่ง อังกฤษเรียกคาเรน คนจีนเรียกโจว คนไทยเหนือเรียกยาง การเรียกชื่อมนุษยชาติพันธุ์นี้ว่ากะเหรี่ยงเป็นคำเรียกของคนนอกชนชาติตนเอง แต่ในการเรียกชนเผ่าตัวเองนั้น แต่ละตระกูลชาติพันธุ์ก็เรียกตัวเองด้วยสำเนียงว่า กะโผล่ กะญอ ต่องสู่ และแบว เป็นชาติตระกูลเดียวกันคือกะเหรี่ยงที่คนรู้จักกันทั่วไป
สำหรับประเทศไทยรู้จักกะเหรี่ยงในนามชนกลุ่มน้อยหรือชาวเขาของประเทศ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อกันว่ากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเป็นคนกลุ่ม ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย มานานหลายร้อยปี

เว็บบอร์ด

ข้อคิดเห็น (1123/12)   21/10/2555 07:33:43
สอบถามผู้รู้... (1326/16)   2/10/2555 20:55:51
To Mr Tiwa (2103/99)   24/3/2554 18:00:56
Your website is fantastic! (1642/68)   24/3/2554 17:40:06
ขอข้อมูลด้วยครับ (1700/113)   20/12/2553 20:11:20
สาวงามกระเหรี่ยง (1789/71)   14/11/2553 22:34:24
สวัสดีครับ ^^ (9009/70)   22/8/2553 00:13:33
เอาใจช่วย (2678/86)   20/4/2553 08:58:28
30 รายการ 1 1
เชิญร่วมงานวันปีใหม่กะเหรี่ยง 2558
เรียน ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
ด้วยเครือข่ายกะเหรี่ยงด้านตะวันตก จัดงานวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557  ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ตามวัน เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และช่วยประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องเข้าร่วมกิจกรรมให้เยอะๆ จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง

นับถือ
นรพล  คงนานดี
Post By : นรพล คงนานดี | 28 ตุลาคม 2557 08:50:12
ตอบกระทู้เว็บบอร์ด
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน