Karen Education And Culture Restoration Group

ชาวกะเหรี่ยงเป็นมนุษยชาติพันธุ์หนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิมาเป็นเวลานานแล้ว กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในหลายประเทศติดต่อกัน และมีชื่อเรียกตามภาษาชาติพันธุ์แตกต่างออกไป ตามภาษาของแต่ละชนชาติ เช่น คนไทยเรียกกะเหรี่ยง คนพม่าเรียกกะหยิ่ง อังกฤษเรียกคาเรน คนจีนเรียกโจว คนไทยเหนือเรียกยาง การเรียกชื่อมนุษยชาติพันธุ์นี้ว่ากะเหรี่ยงเป็นคำเรียกของคนนอกชนชาติตนเอง แต่ในการเรียกชนเผ่าตัวเองนั้น แต่ละตระกูลชาติพันธุ์ก็เรียกตัวเองด้วยสำเนียงว่า กะโผล่ กะญอ ต่องสู่ และแบว เป็นชาติตระกูลเดียวกันคือกะเหรี่ยงที่คนรู้จักกันทั่วไป
สำหรับประเทศไทยรู้จักกะเหรี่ยงในนามชนกลุ่มน้อยหรือชาวเขาของประเทศ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อกันว่ากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเป็นคนกลุ่ม ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย มานานหลายร้อยปี

เว็บบอร์ด

ข้อคิดเห็น (1122/12)   21/10/2555 07:33:43
สอบถามผู้รู้... (1325/16)   2/10/2555 20:55:51
To Mr Tiwa (2102/99)   24/3/2554 18:00:56
Your website is fantastic! (1641/68)   24/3/2554 17:40:06
ขอข้อมูลด้วยครับ (1699/113)   20/12/2553 20:11:20
สาวงามกระเหรี่ยง (1788/71)   14/11/2553 22:34:24
สวัสดีครับ ^^ (9009/70)   22/8/2553 00:13:33
เอาใจช่วย (2677/86)   20/4/2553 08:58:28
30 รายการ 1 1
อยากได้ข้อมูล การมัดมือ (กีจึ๊)
อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีมัดมือ(กีจึ๊)ของปาเกอญอครับ ประวัติความเป็นมา ความเชื่อ วิธีการในเรื่องการมัดมือครับ
ถ้ามีหนังสือได้ก็ยิ่งดีครับ จะเอาไว้สำหรับอ้างอิงครับ พอดีว่าทำวิจัยก่อนจบครับ

ปล.ตอนนี้มีข้อมูลอยู่บ้างแล้วครับ
Post By : ปาเกอญอโพ | 26 ธันวาคม 2555 11:00:33
เรียนทุึกท่านครับ ถ้าอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการผูกข้อมือ อยากให้ไปสัมผัสบรรยากาศจริงในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2556 ที่สถานีไทย pbs และเชิญชวนพี่น้องชาวกะเหรี่ยงทุกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ
Reply By: นรพล คงนานดี | 27 มิถุนายน 2556 12:03:31

.......

Reply By: tests | 18 กรกฎาคม 2558 14:19:19
ตอบกระทู้เว็บบอร์ด
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน