รู้จักศูนย์ฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง

 • ความเป็นมา
 • วัตถุประสงค์
 • คณะกรรมการ
 • ศูนย์ปฏิบัติการ
 • ติดต่อศูนย์การฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง
  นรพล คงนานดี(ทิวา)
  44 หมู่ 5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240
  โทร 08 6176 1450

  ศูนย์ปฏิบัติการ

  ศูนย์การฟื้นฟูการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง

  1.ศูนย์ประสานงาน บ้านกองม่องทะ 
    หมู่ที่ 2 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
    ผู้ประสานงาน :คุณ อภิชาติ  เสตะพันธุ์
    โทร.0822533683
                                            

  2.ศูนย์ประสานงานบ้านเวียคาดี้ 
    หมู่ที่ 5     ต.หลองลู  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี   71240 
    ผู้ประสานงาน :คุณ พลศักดิ์  บัวจันทร์เหลือง 
    โทร. 087-1615991     
                                 

  3.ศูนย์ประสานงานบ้านใหม่พัฒนา 
    หมู่ที่ 7 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
    ผู้ประสานงาน :คุณ ชนานันท์  สังขโกมล
    โทร. 089-2236479


  4.ศูนย์ประสานงาน กรุงเทพมหานคร 
    89 / 12  ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700 
    ผู้ประสานงาน :คุณ ทิวา  คงนานดี
    โทร. 086-1761450